اعضای هیئت علمی
دانشجویان
فارغ‌التحصیلان
رشته‌ گرایش  های آموزشی
دانشجویان بین الملل

اخبار و رویدادها

جلسات دفاع‌ و سمینارها

سال جهانی علوم پایه 2022

تحصیل در دانشکده علوم پایه

تحصیل در دانشکده علوم پایه

کارشناسی
درج ﺧﻠﺎﺻﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ در چند ﺳﻄﺮ در این قسمت درج می گردد ﺧﻠﺎﺻﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ در چند ﺳﻄﺮ در این قسمت ...
کارشناسی ارشد
درج ﺧﻠﺎﺻﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ در چند ﺳﻄﺮ در این قسمت درج می گردد ﺧﻠﺎﺻﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ در چند ﺳﻄﺮ در این قسمت ...
دکتری
درج ﺧﻠﺎﺻﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ در چند ﺳﻄﺮ در این قسمت درج می گردد ﺧﻠﺎﺻﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ در چند ﺳﻄﺮ در این قسمت ...
آموزش های ازاد
درج ﺧﻠﺎﺻﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ در چند ﺳﻄﺮ در این قسمت درج می گردد ﺧﻠﺎﺻﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ در چند ﺳﻄﺮ در این قسمت ...
پذیرش دانشجویان بین المللی
Admission of international students

درباره دانشکده علوم پایه

دانشکده علوم پایه به عنوان اولین دانشکده دانشگاه کردستان در سال ۱۳۷۰ تأسیس شده ولی این دانشکده فعالیت‌های آموزشی خود را درسال ۱۳۵۳ با پذیرش دانشجو در رشته دبیری ریاضی آغاز نمود. در حال حاضر در گروه­های آموزشی فیزیک، ریاضی، شیمی، علوم زیستی، علوم زمین، آمار و علوم کامپیوتر در مقاطع مختلف دانشجو می‌پذیرد که براساس سال تاسیس به ترتیب گروه های آموزشی ریاضی، شیمی، فیزیک، علوم زیستی، آمار و علوم زمین در این دانشکده دایر شده­اند.

دستاوردهای پژوهشی دانشکده

افتخارات دانشکده